Trädfällning med precision

Ska du fälla ett träd där du vill ha kontroll över riktningen den faller ska du såga ett Huntleygångjärn som gör att trädet inte kan falla i sidled. Vanligtvis sågar man ur en kil åt det håll man vill att trädet faller, men det kan vara svårt att styra fallriktningen om trädet lutar. Med hjälp av en s.k klack, även kallad Huntley, får du kontroll över rikningen,

Vi har testat att såga ett Huntley gångjärn.

  1. Såga först två lodräta skär och ett vågrätt skär över dessa, en s.k. klack.
  2. Såga ut en kil ovanför det vågräta skäret i klacken på den sida av stammen du vill att trädet faller.
  3. Fäll trädet genom att såga två snitt vid klackens nedre del, ett snitt på vardera sidan om klacken.
Såga först ut en klack i form av två lodräta skär och ett vågrätt skär överst.
Fäll trädet genom att såga två snitt vid klackens nedre del.
Ett snitt på vardera sidan om klacken.
Trädet faller i kilens riktning så den syns inte på bilden.
Klacken är kvar på stubben.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *