Kolla här om du själv behöver pollinera ditt äppelträd

Äppelblommans pistill behöver pollenkorn från blommor på ett annat träd, och pollineringen har lyckats om du får äpplen på hösten. Om du inte får äpplen på dina träd kan en orsak vara att de behöver hjälp med pollineringen. Det kan vara brist på insekter och då får du rycka in som pollenspridare. Det kan också bero på att det inte finns rätt äppelsort i närheten som kan befrukta ditt äppelträd och då spelar det ingen roll hur många insekter, humlor och bin som besöker ditt träd eftersom de inte har rätt sorts pollen med sig. Ta hem en kvist med äppelblom från rätt sorts äppelträd oså löser insekterna det åt dig.

Pollinera med pensel om det inte finns insekter

Pollinering av äppelblom med pensel

Vissa år är det brist på insekter, det kan bero på vädret men det kan även beror på oss människor. Om du har äppelträd som kan korspollinera varann, så kan du lösa det med en pensel. Du pollinerar manuellt genom att med en mjuk pensel samla upp pollen från äppelblomman på ett träd och föra över det till äppelblommorna på det andra trädet. Du får gå några varv fram och tillbaka så att så många blommor som möjligt på båda trädens blir pollinerade.

Hämta en kvist med rätt äppelsort till pollineringen

Äppelblom från ett annat äppelträd som kan pollinera vårt träd.

Äppelträd behöver pollineras med pollen från en annan äppelsort, en s.k korspollinering för att det ska bli äpplen, men alla äppelträd kan inte pollinera varandra. I tättbebyggda områden finns oftast flera andra äppelsorter och insekterna sköter pollineringen genom flyga mellan dina och grannarnas träd. Har grannarna fel sort, eller om det är för långa avstånd så sker ingen pollinering. För att se vilka äppelträd som kan pollinera varann kan du titta i en pollineringstabell. Använd den redan när du planerar att köpa äppelträd, och köp två olika sorter som kan pollinera varann så behöver du inte bekymra dig om vad grannarna har för sorter.

Har du inte rätt äppelsortsträd i närheten får du hjälpa till att lösa det. Du kan åka och hämta en kvist med blommor från rätt sorts äpplen och ställa den i vatten under ditt träd, så kommer insekterna att sköta pollineringen.